Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici.

Articolul 9: Bagaje

1. Obiecte neacceptate
A. Pasagerul nu trebuie să includă în bagajele sale:
a) obiecte care nu constituie bagaje în sensul Articolului 1 din prezentele Condiţii generale;
b) obiecte susceptibile să constituie un pericol pentru aeronavă, persoanele de la bord sau bunurile din aeronavă considerate ca atare în reglementările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional (IATA) (transportatorul va furniza, la cerere, informaţii suplimentare referitoare la acest subiect);
c) obiecte al căror transport este interzis prin legi sau reglementări în vigoare în oricare stat de plecare sau destinaţie;
d) obiecte care, conform opiniei transportatorului, sunt improprii pentru transportul aerian datorită greutăţii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului;
e) animale vii, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile paragrafului 10 al prezentului Articol.
B. Armele de foc, muniţiile şi armele albe sunt acceptate la transport ca bagaj înregistrat, cu condiţia prenotificării transportatorului în momentul rezervării locului şi la discreţia acestuia.
Transportul muniţiilor este supus reglementărilor OACI şi IATA privind transportul obiectelor periculoase, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.A.b).
C. Pasagerul nu va include în bagajul înregistrat articole fragile sau perisabile, obiecte care au o valoare specială cum ar fi bani, bijuterii,computere,echipamente electronice personale,medicamente, argintărie, metale preţioase, titluri de valoare, garanţii ori alte valori, chei, documente de afaceri, paşapoarte şi orice alte documente de identitate ori eşantioane.
D. Dacă, în ciuda faptului că sunt interzise, articolele menţionate în aliniatele A-C de mai sus sunt conţinute în bagaje, transportatorul nu va avea nici o răspundere deosebită pentru pierderea sau deteriorarea acestor articole, decât cea prevăzută în mod curent de regimul său de răspundere, definit în Articolul 16 de mai jos.

2. Dreptul de a refuza transportul
Transportatorul poate refuza transportul ca bagaje al obiectelor enumerate în paragraful 1 al acestui Articol sau poate refuza să continue transportul oricăror bagaje atunci când descoperă că acestea sunt alcătuite din sau conţin astfel de obiecte.

3. Dreptul de a controla
Din motive de siguranţă a zborului, transportatorul poate cere pasagerului să autorizeze controlul lui şi al bagajelor sale. De asemenea, poate controla bagajele în absenţa pasagerului, atunci când acesta nu este prezent pentru a i se putea cere o astfel de autorizaţie. Acest control are ca scop să se determine dacă o persoană posedă sau are în bagajele sale obiecte din cele enumerate în paragraful 1.A, precum şi arme sau muniţii, atunci când nu au fost respectate prevederile paragrafului 1.B din prezentul articol. În cazul în care pasagerul nu acceptă controlul solicitat transportatorul poate refuza transportul pasagerului şi al bagajelor. Dacă în timpul controlului, pasagerul sau bagajele sale suferă daune, transportatorul nu va fi responsabil, cu excepţia cazurilor de rea credinţă şi neglijenţa gravă.

4. Bagajele înregistrate
a) Transportatorul ia în primire bagajele care i-au fost prezentate spre înregistrare şi face o menţiune pe bilet, această operaţiune constituind emiterea buletinului de bagaj. Etichetele de bagaj care pot fi emise de transportator în plus peste buletinul de bagaj sunt prevăzute numai în scopul identificării bagajelor.
b) Transportatorul poate refuza transportul bagajelor care nu sunt ambalate în mod corespunzător în valize sau alte ambalaje similare, pentru a putea fi transportate în bune condiţii ţinând seama de o manipulare normală.
c) Bagajele înregistrate vor fi transportate în aceeaşi aeronavă ca şi pasagerul căruia îi aparţin. Dacă transportatorul constată că acest lucru nu este posibil din motive de siguranţă, de securitate a zborului sau operaţionale, bagajele înregistrate vor fi transportate cu o altă cursă.
În cazul în care bagajul înregistrat este transportat pe un alt zbor, transportatorul îl va livra pasagerului, cu condiţia ca legislaţia aplicabilă să nu impună prezenţa pasagerului în timpul formalităţilor vamale.

5. Bagajele transportate gratuit Pasagerii pot transporta în mod gratuit o anumită cantitate de bagaje, conform prevederilor şi sub rezerva condiţiilor de limitare conţinute în prezentele Condiţii generale. În funcţie de ruta călătorită, cantitatea de bagaj admisă gratuit se calculează în sistemul bazat pe greutate sau piese.
Informaţii suplimentare sunt disponibile în broşurile de orarii ale transportatorului, precum şi la oficiile transportatorului sau ale agenţilor săi autorizaţi. În cazul în care două sau mai multe persoane călătoresc împreună cu acelaşi zbor spre aceeaşi destinaţie, se prezintă împreună şi în acelaşi timp la locul de înregistrare, li se acordă dreptul de a transporta gratuit o cantitate de bagaje egală cu suma greutăţilor individuale admise gratuit la transport. (valabil numai in cazul biletelor emise pana la data de 30.06.2010)

6. Excedentul de bagaj Transportul bagajelor care depăşesc cantitatea admisă gratuit este supus unor tarife. Informaţii referitoare la aceste tarife sunt disponibile la oficiile transportatorului şi ale agenţilor săi autorizaţi.

7. Declararea unei valori superioare a) Pasagerii pot declara la înregistrarea bagajelor o valoare superioară limitei stabilite prin reglementările în vigoare. În acest caz, transportatorul va percepe un tarif "ad valorem" în conformitate cu reglementările sale. Acest tarif se achită la punctul de plecare pentru întregul transport până la destinaţie.

Cand pasagerul doreste sa efectueze o declaratie de valoare, se aplica urmatoarea regula:

  • Prezentarea la aeroport:

Prezentarea la ghiseu se face cu suficient timp inainte pentru a permite urmatoarea procedura:

1. Deschiderea bagajului cu valoare speciala

2. Verificarea existentei bunurilor declarate

3. Semnarea Declaratiei de inventar de bagaj cu Valoare Declarata

4. Asigurarea prin incuiere de catre pasager a bagajului

  • Restrictii:

Valoare declarata:

Valoarea declarata maxim acceptata: 2000 EUR/ pasager.

  • Taxe

O taxa de 10% din valoarea declarata va fi perceptuta de la pasagerul care a solicitat serviciul acesta.


b) TAROM accepta bagajele cu valoare declarata numai pe rutele directe operate de avioanele proprii.

8. Bagajele neînregistrate
a) Bagajul pe care pasagerul îl transportă în cabina aeronavei trebuie să încapă sub scaunul din faţa pasagerului sau în compartimentul de bagaje special destinat pentru uzul pasagerilor.
Bagajul neînregistrat trebuie să corespundă, de asemenea, reglementărilor transportatorului. în cazul în care bagajul nu poate fi depozitat în maniera descrisă, depăşind greutatea admisă sau se consideră că este nesigur din orice motive, el va fi transportat ca bagaj înregistrat. Acest bagaj poate fi înregistrat în orice moment înainte de plecarea zborului.
b) Articolele pe care pasagerul le consideră nepotrivite pentru a fi transportate în compartimentul pentru marfă al aeronavei (instrumente muzicale sau alte obiecte similare), vor fi acceptate la transport în cabina de pasageri numai cu acordul în prealabil al transportatorului. Transportul acestor articole poate fi tarifat separat.

9. Primirea şi predarea bagajelor
a) Pasagerul îşi va lua în primire bagajele imediat ce acestea îi vor fi puse la dispoziţie la locul de destinaţie sau de stopover. Dacă pasagerul nu-şi colectează în timp rezonabil bagajul, transportatorul poate pretinde o taxă de depozitare. Dacă pasagerul nu a reclamat bagajul în termen de maximum 3 luni din momentul la care a fost disponibil, transportatorul poate dispune de el fără a avea vreo responsabilitate faţă de pasager.
b) Transportatorul va preda bagajele înregistrate celui care prezintă buletinul de bagaj şi eticheta de bagaj. Transportatorul nu este obligat să verifice dacă persoana care prezintă buletinul de bagaj şi eticheta de bagaj are dreptul să primească bagajele respective.
Transportatorul nu are nici o responsabilitate pentru pierderile, daunele sau cheltuielile cauzate de neefectuarea acestei verificari. Predarea bagajelor se face la locul de destinaţie menţionat pe eticheta de bagaj.
c) Atunci când o persoană pretinde un bagaj dar nu este în măsură să prezinte buletinul de bagaj şi să identifice bagajul cu ajutorul etichetei de bagaj prevazută în acest scop, transportatorul va preda bagajul acelei persoane cu condiţia ca aceasta să facă dovada dreptului spre satisfacţia transportatorului şi, dacă i se solicită de către transportator, acea persoană să furnizeze garanţie suficientă pentru a despăgubi transportatorul pentru orice pierderi, daune sau cheltuieli care ar putea apare pentru transportator în urma respectivei predări.
d) Acceptarea bagajelor de către persoana care prezintă buletinul de bagaj fără protestare scrisă făcută la predare, constituie prezumţia că bagajele au fost predate în bună stare şi în conformitate cu contractul de transport.

10. Animale domestice

a) Câinii, pisicile, păsările şi alte animale domestice vor fi acceptate la transport cu aprobarea transportatorului, dacă sunt aşezate într-un ambalaj corespunzător şi însoţite de toate documentele necesare (certificate sanitare, de vaccinare, permise de intrare sau alte documente cerute de ţările de intrare sau tranzit). Acest transport poate fi supus unor condiţii suplimentare specificate de transportator, disponibile la cerere.
b) Dacă se acceptă la transport ca bagaj, animalul împreună cu ambalajul şi hrana lui nu se vor include în cantitatea de bagaj admisă gratuit, constituind excedent de bagaj pentru care se va percepe tariful aplicabil.
c) Câinii pentru orbi şi infirmi vor fi transportaţi în mod gratuit, peste cantitatea de bagaj admisă gratuit la transport, în conformitate cu reglementările transportatorului.
d) Transportul animalelor domestice se face pe răspunderea pasagerului căruia îi aparţin, acesta fiind responsabil pentru procurarea tuturor permiselor şi certificatelor necesare.
Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru rănirea, pierderea, întârzierea, îmbolnăvirea sau decesul acestor animale în cazul în care a fost refuzată intrarea sau tranzitarea pe teritoriul vreunui stat, cu condiţia ca dauna respectivă să nu fie cauzată din neglijenţa transportatorului. Persoana care transporta animalul va acoperi toate cheltuielile, pierderile şi responsabilităţile impuse transportatorului ca rezultat al refuzului.

Aboneaza-te la newsletter.