Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici.

Articolul 3: Biletul de călătorie

1. Generalităţi
a) Biletul constituie dovada încheierii contractului de transport între transportator şi pasagerul al cărui nume este înscris în bilet, a cărui identitate trebuieă la cerere.
b) Biletul nu poate fi transmis altei persoane. Dacă un bilet este prezentat de altă persoană decât persoana menţionată pe bilet ca având dreptul la transport sau la rambursare, transportatorul nu poate fi făcut ăspunzator faţă de titularul biletului dacă, de bună credinţă, transportă persoana care prezintă biletul sau îi rambursează contravaloarea acestuia.
c) Biletul va fi emis numai în baza plaţii integrale a tarifului aplicabil sau a unor aranjamente de creditare stabilite de transportator.
Unele bilete sunt vândute la tarife reduse, care pot fi parţial sau total nerestituibile. Pasagerul trebuie să selecteze acel tarif care corespunde cel mai bine necesităţilor lui.
d) Transportul pasagerului nu va fi autorizat decât la prezentarea biletului de călătorie valabil şi emis în mod legal, în conformitate cu reglementarile transportatorului. Biletul trebuie să conţină cuponul de zbor valabil pentru transportul respectiv, toate celelalte cupoane de zbor valabile pentru transport şi cuponul pasagerului.
Pasagerul nu are dreptul la transport dacă biletul prezentat este deteriorat sau a fost modificat de către altcineva decât transportatorul sau agentul său autorizat. Pasagerul va păstra cuponul pasagerului şi celelalte cupoane de zbor neutilizate pe tot parcursul călătoriei şi le va prezenta (la cerere) transportatorului ori de câte ori este nevoie.
e) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării biletului (sau unei parţi din acesta) de către pasager, la cererea acestuia, transportatorul va înlocui biletul respectiv (sau acea parte a sa), prin emiterea unui nou bilet, cu condiţia existenţei dovezii, uşor de stabilit la acel moment, că un bilet valabil pentru cursa(ele) respectiva(e) a fost legal emis şi cu condiţia ca pasagerul să semneze un angajament de despăgubire a transportatorului până la concurenţa valorii biletului iniţial, pentru eventuale cheltuieli şi pierderi suportate de transportator urmare întrebuinţării greşite a biletului. În lipsa acestei dovezi sau a angajamentului semnat de pasager, transportatorul emitent poate solicita pasagerului achitarea contravalorii unui nou bilet, sub rezerva restituirii sumei respective în cazul în care constată că biletul pierdut sau deteriorat nu a fost utilizat în termenul de valabilitate. În cazul în care biletul iniţial este găsit înainte de expirarea valabilităţii lui, pasagerul îl va prezenta transportatorului, care va autoriza restituirea noului bilet. Transportatorul emitent poate percepe o taxă administrativă pentru aceste servicii, afară de cazul în care pierderea, furtul sau deteriorarea biletului se datorează neglijenţei transportatorului emitent sau a agentului său.
f) Cupoanele de zbor, după folosirea lor, rămân în proprietatea transportatorului emitent.

2. Perioada de valabilitate
Cu excepţia prevederilor contrare din bilet, din prezentele Condiţii, sau din tarifele aplicabile (care pot limita valabiltatea biletului, caz în care limitarea va fi indicată pe bilet), un bilet este valabil:
- Un an de la data emiterii; sau
- Un an de la începerea călatoriei pe primul cupon de zbor al biletului, cu condiţia ca aceasta să se efectueze în intervalul de un an de la emitere.
Un bilet emis la un tarif special este valabil la transport în termenul şi în condiţiile prevăzute de reglementările tarifare ale transportatorului.

3. Prelungirea valabilitatii
A. Dacă un pasager este împiedicat să călătorească în timpul de valabilitate a biletului deoarece transportatorul:
a) Nu poate să asigure un loc pe cursa şi la data solocitate de pasager;
b) Anulează zborul pentru care pasagerul deţinea rezervarea;
c) Suprimă o escală prevazută, reprezentând locul de plecare, de destinaţie sau stopover;
d) Nu efectuează zborul într-un termen rezonabil faţă de cel prevăzut în orar; e) Cauzează pierderea de către pasager a unei conexiuni;
f) Modifică clasele din avion;
g) Nu este în măsură să furnizeze locul rezervat în prealabil, valabilitatea biletului va fi prelungită până la următorul zbor al transportatorului, pe care există un loc disponibil la clasa corespunzătoare tarifului platit.
B. Atunci când, după începerea călătoriei, un pasager este împiedicat să călătorească în cadrul perioadei de valabilitate a biletului din motive medicale, transportatorul va prelungi această perioadă până la data la care pasagerul este în stare să călătorească sau până la primul zbor pe care transportatorul îl va efectua ulterior acestei date, cu plecarea din punctul în care este reluată călătoria şi pe care este disponibil un loc la clasa corespunzătoare tarifului platit.
Cazurile de boală trebuie să fie probate printr-un certificat medical. Atunci când cupoanele de zbor rămase în bilet prevăd unul sau mai multe stopover-uri, valabilitatea biletului va fi prelungită cu cel mult trei luni începând de la data înscrisă pe certificatul medical. În aceleaşi condiţii va fi prelungită valabilitatea biletelor membrilor familiei apropiate care însoţesc persoana împiedicată să călătorească din motive medicale.
C. În eventualitatea decesului unei persoane în timpul călătoriei, valabilitatea biletelor celor care însoţesc pasagerul decedat poate fi modificată prin anularea perioadei minime de şedere sau prin prelungirea perioadei de valabilitate. În cazul decesului soţului/soţiei sau al unui membru al familiei apropiate ce însoţeşte o persoană care a început călătoria, valabilitatea biletelor pasagerului şi ale membrilor familiei sale apropiate poate fi modificată în acelaşi mod.
Modificările de mai sus pot fi făcute pe baza certificatului de deces. Prelungirea valabilităţii biletelor nu poate depăşi 45 zile de la data decesului.

4. Succesiunea cupoanelor de zbor
a) Transportatorul onorează cupoanele de zbor în ordinea lor începând de la locul de plecare menţionat în bilet.
Biletul nu va fi onorat la transport şi îşi va pierde valabilitatea dacă toate cupoanele nu sunt utilizate în ordinea lor conform biletului.
Biletul nu va îndreptăţi pasagerul să-şi înceapă călătoria în unul din punctele de stopover specificate atunci când primul cupon de zbor pe un sector internaţional nu a fost utilizat la transport.
b) Pasagerul care doreşte să-şi schimbe itinerarul (locul de plecare, de stopover sau de destinaţie, conform biletului), va contacta în prealabil transportatorul. Se va calcula tariful aplicabil pe ruta revizuită, pasagerul putând opta pentru noul tarif sau menţinerea vechiului itinerar.
În cazul în care pasagerul este nevoit să-şi schimbe itinerarul din motive de forţă majoră, el va contacta transportatorul cât mai urgent posibil, care va depune eforturi rezonabile pentru a transporta pasagerul la urmatorul punct de stopover sau la destinaţie, fără recalcularea tarifului.Transportatorul va acţiona în acest fel numai dacă pasagerul este în masură să furnizeze suficiente dovezi care să ateste cazul de forţă majoră.
c) În cazul în care pasagerul îşi modifică itinerarul fără aprobarea transportatorului, acesta va recalcula tariful aplicabil pe ruta revăzută. Pasagerul va achita diferenţa între tariful iniţial şi tariful aplicabil pe ruta revizuită. Dacă noul tarif este inferior, transportatorul va restitui pasagerului diferenţa.
d) Fiecare cupon de zbor este valabil pentru transport la clasa specificată, la data şi la cursa corespunzătoare rezervării. În cazul cupoanelor de zbor emise fără rezervare, aceasta poate fi facută la cererea pasagerului, în conformitate cu reglementările tarifare ale transportatorului şi în limita locurilor disponibile.

5. Denumirea transportatorului
Denumirea transportatorului poate figura pe bilet în formă prescurtată.

Aboneaza-te la newsletter.