Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici.

Articolul 14: Formalităţile administrative

1. Generalităţi
Pasagerii sunt răspunzători pentru obţinerea tuturor documentelor necesare, precum şi pentru respectarea tuturor prevederilor legilor şi reglementărilor în vigoare în statele de plecare, de destinaţie sau de tranzit.Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere faţă de pasagerii care nu obţin aceste documente şi vize sau care nu respectă prevederile legilor şi reglementărilor menţionate mai sus.

2. Documentele de călătorie
Pasagerul trebuie să prezinte toate documentele necesare pentru ieşire, intrare, documentele sanitare, precum şi celelalte documente cerute de legile şi reglementările în vigoare în statele interesate. De asemenea, pasagerul va permite transportatorului să facă şi să reţină copii ale documentelor respective.
Transportatorul îşi rezervă dreptul de a refuza transportul oricărui pasager ale cărui documente de călătorie nu sunt complete.
Transportatorul nu este răspunzător pentru nerespectarea de către pasager a prevederilor prezentelor Condiţii generale.

3. Neadmiterea intrării
Pasagerul va fi responsabil să achite contravaloarea transportului în cazul în care transportatorul va trebui să-l ducă la locul de origine sau în alt loc ca urmare a unei dispoziţii a organelor de stat privind neadmiterea în ţara de tranzit sau în ţara de destinaţie.Transportatorul poate utiliza în acest scop orice sumă care i-a fost platită pentru transporturi neutilizate sau orice sumă aparţinând pasagerului şi care se afla în posesia transportatorului.
Contravaloarea biletului de călătorie aferent transportului pasagerului până la locul unde nu a fost admis sau de unde a fost expulzat nu va fi rambursat de către transportator.

4. Responsabilitatea pasagerului pentru amenzi, cheltuieli de detenţie sau alte cheltuieli
Dacă transportatorului i se cere să plătească sau să depună cuantumul unei amenzi sau a unei penalizări, sau să efectueze cheltuieli ca urmare a nerespectării de către pasager a prevederilor legilor şi regulamentelor statelor respective sau a neprezentării documentelor cerute, la cererea transportatorului, pasagerul ii va restitui acestuia toate sumele plătite sau depuse, precum şi orice alte cheltuieli efectuate. În acest scop, transportatorul poate utiliza orice sume ce i-au fost plătite de pasagerul respectiv pentru transporturi neefectuate sau alte sume aparţinând acestui pasager aflate în posesia transportatorului.

5. Controlul vamal
Dacă se cere, pasagerul trebuie să asiste la controlul bagajelor sale, sosite cu sau fără întârziere, înregistrate şi/sau neînregistrate, efectuat de organele vamale şi/sau guvernamentale.
Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru pierderile şi daunele suferite de pasagerii care nu respectă prevederile conţinute în prezentele Condiţii generale.

6. Controlul de securitate
Pasagerii trebuie să se supună controlului de securitate cerut de autorităţile guvernamentale, aeroportuare sau de transportator.

7. Reglementări guvernamentale
Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere atunci când refuză transportul unui pasager bazându-se pe ceea ce consideră ca fiind prevederi legale sau reglementări guvernamentale în vigoare care justifică refuzul.

Aboneaza-te la newsletter.