Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici.

Articolul 11: Rambursarea

1. Generalităţi
În cazul în care, din vina transportatorului sau la cererea pasagerului, transportul nu se poate efectua în conformitate cu contractul de transport, contravaloarea biletului sau a părţii neutilizate din bilet se rambursează în baza prevederilor prezentului articol şi a reglementărilor tarifare ale transportatorului.
a) Sub rezerva prevederilor prezentului articol, transportatorul va avea dreptul să efectueze rambursarea fie către persoana al cărei nume figurează pe bilet, fie către persoana care a plătit biletul, cu condiţia prezentării unei dovezi suficiente asupra efectuării plaţii.
b) Atunci când biletul a fost plătit de o altă persoană decât cea al cărei nume figurează pe bilet, iar pe bilet este menţionată o restricţie privind rambursarea, transportatorul va efectua rambursarea numai persoanei care a plătit biletul sau la ordinul ei.
c) Cu excepţia biletelor pierdute sau furate, rambursarea se face numai la prezentarea cuponului pasagerului şi a tuturor cupoanelor de zbor neutilizate.
d) O rambursare făcută persoanei care prezintă cuponul pasagerului sau chitanţa pasagerului şi toate cupoanele de zbor neutilizate şi care susţine a fi persoana căreia i se poate face rambursarea conform subaliniatelor a) sau b) de mai sus, va fi considerată o rambursare corespunzătoare şi va descărca transportatorul de răspundere şi de pretenţii ulterioare de rambursare.

2. Rambursarea involuntară

Atunci când transportatorul anulează un zbor, nu efectuează un zbor într-un termen rezonabil în raport cu orarul, anulează un punct de escală sau destinaţie indicat în bilet sau cauzează pierderea unui zbor de conexiune pe care pasagerul deţine o rezervare, cuantumul rambursării va fi:
a) cuantumul tarifului plătit, în cazul în care nu a fost utilizată nici o parte din bilet;
b) Daca a fost utilizata o portiune a biletului, suma de restituit nu va putea fi mai mica decit diferenta intre tariful platit si tariful aplicabil calatoriei efectuate.

3. Rambursarea voluntară
Atunci când pasagerul solicită rambursarea biletului sau din alte motive decât cele prezentate în paragraful 2 al acestui articol, cuantumul rambursării va fi:
a). cuantumul tarifului platit conform conditiilor tarifului achitat si taxele rambursabile;

b) diferenţa dintre tariful plătit şi tariful aplicabil călătoriei efectuate, mai puţin taxele aplicabile şi cheltuielile de anulare a rezervării, atunci când a fost utilizată o parte din bilet.

4. Rambursarea biletelor pierdute sau furate În cazul în care un bilet sau o parte din acesta este pierdută sau furată, rambursarea va fi efectuată cât mai curând posibil, după expirarea perioadei de valabilitate a biletului, pe baza unei dovezi a pierderii sau furtului, coniderată satisfăcătoare de către transportator, precum şi pe baza plăţii unei taxe administrative, în următoarele condiţii:
a) biletul sau partea din bilet lipsă sau furată să nu fi fost utilizată, rambursată sau înlocuită;
şi
b) persoana căreia i se face rambursarea biletului pierdut sau furat se va angaja, în formele pretinse de către transportator, să restituie transportatorului cuantumul rambursării în cazul şi în măsura în care biletul respectiv a fost utilizat de altă persoană sau rambursată persoanei care prezintă biletul.

5. Dreptul de a refuza rambursarea a) Transportatorul poate refuza rambursarea dacă cererea este facută cu mai mult de şase luni de la data expirării valabilităţii biletului;
b) Transportatorul poate refuza rambursarea unui bilet care i-a fost prezentat sau a fost prezentat altor autorităţi dintr-un stat, atunci când pasagerul nu prezintă o dovadă satisfăcătoare ca are permisiunea de şedere în statul respectiv sau că va pleca cu zborul altui transportator sau cu un alt mijloc de transport.

6. Moneda rambursării
Rambursările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legilor sau reglementărilor în vigoare în statul din care a fost cumpărat biletul şi in statul în care se efectuează rambursarea. Sub rezerva prevederilor anterioare, rambursările vor fi efectuate în moneda de plată a biletului sau în altă monedă, în conformitate cu reglementările transportatorului.

7. Cine efectuează rambursarea
a) Rambursările voluntare vor fi efectuate numai de transportatorul care a emis biletul sau de agenţii săi autorizaţi.
b) Rambursările involuntare vor fi efectuate numai de transportatorul care a emis biletul.

Aboneaza-te la newsletter.