Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici.

Articolul 1: Definiţii

Agent autorizat: agent de vânzare desemnat de transportator să-l reprezinte în vânzarea transportului aerian de pasageri pe serviciile sale.

Bagaj: articole, efecte şi alte obiecte personale ale pasagerului, destinate purtării, utilizării, confortului sau comodităţii relativ la călătoria acestuia. În afara situaţiilor în care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat cât şi cel neînregistrat.

Bagaj înregistrat: bagajul luat în primire de către transportator şi pentru care acesta eliberează buletinul de bagaj.

Bagaj neînregistrat: orice alt bagaj în afara celui înregistrat.

Bilet: document intitulat "bilet de călătorie şi buletin de bagaj" eliberat de transportator sau în numele acestuia. El cuprinde condiţiile contractului, avizele, cupoanele de zbor şi cuponul pasagerului.

Bilet complementar: bilet emis împreună cu alt bilet şi care constituie, împreună, un singur contract de transport.

Buletin de bagaj: partea din bilet care se referă la transportul bagajului înregistrat al pasagerului.

Codul companiei: cod format din două caractere sau trei litere care identifică o anumită companie aeriana.

Convenţie: înseamnă oricare din următoarele convenţii aplicabile:
- Convenţia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia, la 12 Octombrie 1929 (denumită în cele ce urmează Convenţia de la Varşovia);
- Convenţia de la Varşovia amendată la Haga la 28 Septembrie 1955;
- Convenţia de la Varşovia amendată prin Protocoalele Adiţionale Nr.1, 2 şi 4 de la Montreal (1975);
- Convenţia adiţională de la Guadalajara (1961);
- Convenţia de la Montreal (1999),
în funcţie de aplicabilitatea fiecăreia şi aşa cum este amendată periodic, dar depinzând de ratificarea de către Romănia a acelor amendamente.

Cuponul pasagerului: parte din bilet care poartă această menţiune şi care trebuie păstrată de pasager.

Cupon de zbor: parte din bilet emis de sau în numele transportatorului, care poartă menţiunea "valabil pentru transport" şi care indică punctele între care pasagerul are dreptul să fie transportat.

Condiţiile Contractului: înseamnă precizările cuprinse în bilet sau predate odată cu acesta, care includ o trimitere la unele din aceste Condiţii generale de transport.

Dauna: cuprinde decesul, vătămarea corporală, prejudiciile cuzate prin întârziere, pierdere parţială sau alte prejudicii de orice natură ivite în urma transportului sau în legatură cu transportul sau a altor servicii suplimentare prestate de transportator.

DST: Drepturi Speciale de Tragere aşa cum sunt definite de Fondul Monetar Internaţional.

Eticheta de bagaj: document eliberat de transportator în scopul exclusiv al identificării bagajelor înregistrate.

Forţa majoră: înseamnă situaţii neobişnuite şi imprevizibile care scapă controlului pasagerului şi/sau transportatorului, ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de prevedere cuvenite.

Locuri de oprire acceptate: locurile menţionate pe bilet sau prevăzute în orarul transportatorului ca opriri regulate în itinerarul pasagerului, cu excepţia locului de plecare şi a celui de destinaţie.

Pasager: orice persoană care este sau urmează să fie transportată în baza unui document de transport aerian, cu excepţia membrilor echipajului.

Rambursare involuntară: rambursarea parţială sau totală a unui bilet cauzată de motive independente de voinţa pasagerului, menţionate în Articoulul 3, paragraful 3.A. din prezentele Condiţii generale.

Rambursare voluntară: rambursarea parţiala sau totală a unui bilet, alta decât rambursarea involuntară.

Rezervare: echivalentul termenului "reţinere loc", înseamnă alocarea în avans de loc sau spaţiu de dormit pentru pasager, sau de spaţiu sau volum liber pentru bagaj.

Stopover: o întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc situat între locul de plecare şi cel de destinaţie.

Tarif: reprezintă tarifele publicate, taxele şi/sau condiţiile de transport înregistrate, dacă este cazul, la autorităţile corespunzătoare.

Transport: înseamnă transportul aerian al pasagerului şi bagajelor sale, realizat cu sau fără plată, inclusiv serviciile legate de acest transport.

Transportator: înseamnă TAROM şi compania aeriană, alta decât TAROM, care a emis biletul de călătorie, precum şi toate companiile aeriene care transportă pasagerul şi/sau bagajele sale sau care se angajează să presteze orice alt serviciu în legatură cu acest transport.

USD: înseamnă moneda legală a Statelor Unite ale Americii.

Zile: zilele calendaristice, inclusiv duminicile şi sărbătorile legale. În cazul notificărilor, ziua trimiterii lor nu se ia în calcul. Pentru determinarea perioadei de valabilitate nu se ia în calcul ziua emiterii biletului sau ziua începerii zborului.

Aboneaza-te la newsletter.