Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici.

ANUNT CU PRIVIRE LA LIMITAREA RASPUNDERII COMPANIILOR AERIENE FATA DE PASAGERI SI DE BAGAJELE ACESTORA

Acest anunţ informativ conspectează normele în materie de răspundere aplicate de TAROM conform legislaţiei comunitare şi Convenţiei de la Montreal.


Despăgubiri în caz de deces sau rănire

Nu există limită financiară stabilită pentru răspunderea în caz de rănire sau de deces al pasagerului. Pentru daune de până la 113.100 DEG (aproximativ 132.330 euro), compania aeriană nu va putea contesta reclamaţiile de despăgubire. Pentru sume mai mari decât aceasta, compania aeriană va putea ataca o reclamaţie doar dacă poate dovedi faptul că ea nu a realizat fapte de neglijenţă sau de culpă de alt gen.

Avansuri

În cazul decesului sau rănirii unui pasager, compania aeriană va trebui să plătească, în termen de cincisprezece zile de la data identificării persoanei cu drept la despăgubire, un avans pentru a acoperi nevoile financiare imediate. În caz de deces, acest avans nu va putea fi mai mic de 16.000 DEG (aproximativ 18.720 euro).

Întârzierea pasagerului

În cazul întârzierii pasagerului, compania aeriană este responsabilă pentru prejudicii atâta vreme cât nu a luat toate măsurile rezonabile pentru a evita producerea prejudiciului sau cât i-a fost imposibil să ia aceste măsuri. Răspunderea în cazul întârzierii pasagerului se limitează la suma de 4.694 DEG (aproximativ 5492 euro).

Întârzierea bagajului

În cazul întârzierii bagajului, compania aeriană este responsabilă pentru prejudicii atâta vreme cât nu a luat toate măsurile rezonabile pentru a evita producerea prejudiciului sau cât i-a fost imposibil să ia aceste măsuri. Răspunderea în cazul întârzierii bagajului se limitează la suma de 1.131 DEG (aproximativ 1324 euro).

Distrugerea, pierderea sau prejudicii aduse bagajului

Compania aeriană este responsabilă în cazul distrugerii, pierderii sau prejudiciilor aduse bagajului în limta sumei de 1.131 DEG (aproximativ 1324 euro). Cu privire la bagajul înregistrat, este responsabilă chiar şi când este scutită de vină, cu excepţia cazului în care bagajul este deja afectat. Cu privire la bagajul neînregistrat, compania aeriană este responsabilă doar pentru prejudiciile provocate din vina sa.

Limite maxime pentru bagaje

Pasagerul poate folosi o limită de răspundere mai mare, realizând o declaraţie specială, cel târziu în momentul chek-in-ului, plătind un tarif suplimentar.

Reclamaţii cu privire la bagaje

Dacă bagajul înregistrat a fost afectat, întârziat, pierdut sau distrus, pasagerul trebuie să semnaleze acest lucru în scris companiei aeriene cât mai curând posibil. Dacă bagajul afectat este un bagaj înregistrat, pasagerul va semnala acest lucru în scris în termen de şapte zile, iar în cazul în care bagajul este întârziat, în termen de douăzeci şi una de zile; în ambele cazuri, se calculează începând din ziua în care bagajul s-a pus la dispoziţia pasagerului.

Răspunderea companiei de la care s-a contractat serviciul şi a companiei însărcinate cu prestarea efectivă a serviciului

În cazul în care compania aeriană însărcinată cu zborul nu este şi compania aeriană de la care s-a contractat serviciul, pasagerul va putea depune o plângere sau o reclamaţie la adresa fiecăreia dintre ele. Dacă pe bilet apare numele sau codul unei companii aeriene, aceea este compania aeriană de la care s-a contractat serviciul.

Termene pentru reclamaţii

Orice reclamaţie la nivel de tribunal va trebui depusă în termen de doi ani de la aterizarea aeronavei sau de la data la care aeronava ar fi trebuit să aterizeze.

Bazele informaţiei

Normele descrise mai sunt se bazează pe Convenţia de la Montreal din data de 28 mai 1999, expusă în cadrul Comunităţii prin Regulamentul (CE) nr. 2027/97 [modificat prin Regulamentul (CE) nr. 889/2002] şi prin legislaţia naţională a Statelor membre.

Aboneaza-te la newsletter.